اخراج عابران پیاده به زیرسطح تهران

اخراج عابران پیاده به زیرسطح تهران

مدیر گروه تونل و فضاهای زیرسطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در حالی از مطالعه طرح انتقال عابران پیاده به فضای زیرسطحی در میدان راه‌آهن خبر داد که کارشناسان اعتقاد دارند سبک‌سازی تراز همسطح به نفع تردد خودروها، تعرض به حقوق شهروندان و مغایر با سیاست‌های روز شهرهای بزرگ در زمینه توسعه شهری است.

فرهاد بکیاسا با بیان اینکه ایجاد فضاهای مخصوص تردد عابران پیاده در تراز زیرسطحی و فراهم کردن امکان دسترسی به ایستگاه راه‌آهن، مترو، بی‌آرتی، معابر پیرامونی میدان راه‌آهن و در نهایت پایانه‌های اتوبوس و تاکسی، تردد خودروها روی سطح زمین را روان‌تر خواهد کرد، افزود: حذف تردد عابران پیاده از میدان راه‌آهن، بهبود وضعیت ترافیک برای وسایل نقلیه عمومی و خودروهای شخصی را به دنبال خواهد داشت.

این دومین اظهارنظر مدیران شهری درباره اخراج شهروندان پیاده از روی سطح به فضاهای زیرسطحی در سه هفته سپری شده از دوره جدید مدیریت شهری است و قدری عجیب به نظر می‌رسد.

پیش از موضوع میدان راه‌آهن نیز، شهردار تهران از ایجاد پلازا در میدان توپخانه سخن گفته بود که با توجه به انتقاد کارشناسان از نحوه اجرای پلازا در میدان ولیعصر که در آن نفع خودروها به عابران پیاده ترجیح داده شد، تعجب‌برانگیز بود. مدیران جدید شهر تهران پیش از این منتقدان این نوع رویکردهای شهرسازی در زمان شهردار سابق بودند اما این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد.