اعتراض به محدودیت ورود خبرنگاران به شورای شهر رشت

اعتراض به محدودیت ورود خبرنگاران به شورای شهر رشت

شورای پنجم شهر رشت در یکی از اولین اقدامات خود پس از آغاز به کار، سراغ محدود کردن حضور خبرنگاران رفته و تصمیم گرفته تا جلسات علنی این شورا را با حضور تعداد اندکی خبرنگار برگزار کند.

خبرنگاران رسانه‌‌های محلی رشت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار رفع محدودیت‌ها شده‌اند. به گفته آنها با اینکه در ماده ۱۵ قانون شوراها به صراحت به علنی بودن جلسات شورا اشاره شده این اقدام شورای پنجم شهر رشت باعث می‌شود تصمیم‌‌هایی شورای شهر در فضایی غیرشفاف و تاریک اتخاذ شوند.

ترکیب سیاسی شورای شهر رشت از سه نفر اصلاح‌طلب، سه نفر از حامیان حسن روحانی، چهار نفر اصولگرا و یک نفر مستقل تشکیل شده است.