۱۵۰هزار معلول پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی

۱۵۰هزار معلول پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید درحال حاضر حدود ١۵٠ هزار نفر معلول پشت نوبت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند. علاوه بر آنها حدود ۵۴ هزار خانواده هم برای دریافت خدمات حمایتی پشت نوبتند.

به گفته انوشیروان محسنی بندپی، بودجه کافی برای افزایش مستمری مددجویان پشت نوبتی وجود ندارد اما مستمری مددجویان پشت نوبتی درسال ٩٧ افزایش پیدا خواهد کرد.

او همچنین اضافه کرده مجلس برای افزایش مستمری مددجویان ۴ هزار میلیارد تومان مصوب کرد، یعنی مقرر شد تنها برای افرادی که تا کنون مستمری پرداخت شده است، مبالغ افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه طبق لیست سازمان بهزیستی از میزان مددجویان، مستمری‌ها افزایش پیدا کرد.

با وجود اینکه ۱۵۰هزار معلول در انتظار دریافت خدمات از سازمان بهزیستی‌اند اما بسیاری دیگر این خدمات را شایسته جامعه معلولان نمی‌دانند. مدیر عامل انجمن معلولان ایران گفته مبلغی که به عنوان مستمری به معلولان پرداخت می‌شود باید دهن‌کجی به شخصیت معلولان دانست. درایران  از ظرفیت کار معلولان کمتر استفاده می‌شود و اغلب آنان بیکارند. در این شرایط انتظار می‌رود مستمری ماهیانه معلولان را به اندازه حقوق بیکاری یا به مقدار حقوق قانون کار افزایش یابد.