۹۵درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

۹۵درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با اشاره به آخرین داده‌های این وضعیت گفته ۹۵درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی است.

شاهرخ فاتح با اشاره به وضعیت بحرانی خشکسالی در کشور اضافه کرده بررسی‌های خشکسالی بیانگر خشکسالی‌های اندوخته و تجمیع‌یافته‌ای است که در بستر طبیعت باقی مانده است. به گفته او شاخص‌های بلندمدت خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور می‌توانند انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی آن مناطق باشند.

بحران آب در ایران به مراحل هشداردهنده‌ای رسیده و بسیاری از مراکز جمعتی کشور با تنش آبی مواجه است. بی‌کفایتی در مدیریت آب یکی از مهم‌ترین دلایل بحران آب در ایران است. پیشتر علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته شورای‌عالی امنیت ملی در حوزه آب اختلاف میان دو حوزه وزارت کشاورزی و وزارت نیرو بسیار شدید است.