شناسایی ۱۱۰هزار کودک بازمانده از تحصیل

شناسایی ۱۱۰هزار کودک بازمانده از تحصیل

معاون رفاهی وزارت رفاه گفته در جریان طرح شناسایی بازماندگان از تحصیل ۱۱۰ هزار کودک شناسایی شدند که ۵۵ هزار نفر آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند.

به گفته احمد میدری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را در سال ٩۵ اجرا و نتایج را به دبیرخانه این شورا ارائه کرده است.

به گفته او شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل در دست نبودن شماره های تماس تمام افراد دارای نقصان است. او همچنین اضافه کرده اگر کودکی از تغذیه و رفتن به مدرسه محروم باشد یعنی فقیر است. اگر کودکی معلول باشد و نتواند به مدرسه برود بازهم فقیر است.

فقر و دور از دسترس‌بودن مدرسه در مناطق محروم از عوامل مهم بازماندن کودکان از تحصیل است. یک‌هفتم کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند. دو زبانه‌بودن هم یکی از دلایل ترک‌تحصیل در کودکان است. مجلس ایران در پی تصویب قانونی است که بر اساس آن والدینی که کودکان خود را در مدرسه ثبت‌نام نکنند به شلاق و جزای نقدی محکوم می‌شوند.