سخنرانی محمود مسکوب درباره هدفمندی یارانه‌ها

سخنرانی محمود مسکوب درباره هدفمندی یارانه‌ها

محمود مسکوب، استاد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند با موضوع «هدفمندی یارانه‌ها: ابزار سیاست اجتماعی یا تعدیل ساختاری؟» در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی می‌کند.

این سخنرانی سه‌شنبه ۹ خرداد از ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی واقع تقاطع همت و شریعتی، خیابان کتابی (گل‌نبی) برگزار می‌شود.