نقد و بررسی برنامه ششم توسعه در دانشگاه تهران

نقد و بررسی برنامه ششم توسعه در دانشگاه تهران

برنامه ششم توسعه با حضور پرویز صداقت، حسین راغفر و حبیب جباری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نقد و بررسی می‌شود.

این نشست امروز (دوشنبه یکم خرداد) از  ساعت ۳ تا ۶ عصر در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع از خیابان جلال آل‌احمد برگزار می‌شود.