وزارت بهداشت می‌گوید پارازیت‌ها موجب تولد نوزادان ناقص می‌شود

وزارت بهداشت می‌گوید پارازیت‌ها موجب تولد نوزادان ناقص می‌شود

یک مقام دولتی در وزارت بهداشت تایید کرده که پارازیت‌ها مضرند و عامل بروز بیماری‌اند. رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفته پارازیت‌ها برای سلامت افراد جامعه مضرند و باید در اولین فرصت قطع شود.

او با اشاره به اینکه درهیچ کشوری تا کنون در زمینه تاثیر این امواج مطالعه‌ای صورت نگرفته، چون کشورهای دیگر کمتر از پارازیت استفاده می‌کنند گفته اما با توجه به مطالعاتی که تاکنون بر روی حیوانات صورت گرفته مضر بودن این امواج به اثبات رسیده است.

به گفته ملک‌زاده پارازیت‌ها علاوه بر آسیب‌های جدی به سلامت افراد می‌توانند منجر به تولد نوزادان ناقص و حتی سقط جنین شوند. او همچنین اضافه کرده برای اینکه روند این مطالعات به درستی صورت گیرد در مرحله اول باید بخش‌هایی که پارازیت تولید می‌کنند باید با وزارت بهداشت همکاری داشته باشند.

موضوع مضر بودن پارازیت‌ها بارها از طرف مراکز دانشگاهی هشدار داده شده است و اعتراض‌هایی هم در این زمینه در شهرهایی مانند شیراز از طرف مردم صورت گرفته است با این‌حال همچنان مراکزی که دولت می‌گوید کنترل آنها در دستش نیست برای جلوگیری از دریافت کانال‌های ماهواره‌ای به ارسال پارازیت مشغولند. هرچند دولت بر اساس قانون مکلف به پیگیری قطع پارازیت‌ها است.