برگزاری مجمع عمومی اتحادیه‌ انجمن‌های علوم اجتماعی

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه‌ انجمن‌های علوم اجتماعی

دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی علوم اجتماعی سراسر کشور چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علام طباطبایی برگزار می‌شود.

در پنل اول این مجمع وحید شالچی، سید مهدی اعتمادی‌فرد و حسن محدثی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ درباره «علوم اجتماعی و مسئولیت اجتماعی» بحث و گفتگو می‌کنند.

در پنل دوم مراد فرهادپور از ساعت ۱۵ تا ۱۶ درباره «نئولیبرالیسم و امر اجتماعی» صحبت می‌کند و در نهایت در پنل سوم ساعت ۱۷ تا ۱۹ ابراهیم توفیق، آرش حیدری و امیر خراسانی درباره جستارهایی در باب امر اجتماعی (گفتاری در باب حلقه گسست) گفتگو می‌کنند.