برگزاری نشست«شهر دیگر، شهر برابر»در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری نشست«شهر دیگر، شهر برابر»در دانشگاه شهید بهشتی

نشست «شهر دیگر، شهر برابر» با حضور لیلا ارشد، حسین راغفر، فرشید مقدم‌سلیمی و امیر رئیسیان روز چهارشنبه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

در این نشست لیلاارشد با موضوع چرا NGO کافی نیست؟، حسین‌راغفر با موضوع تهران چگونه فقرا را اخراج می‌کند؟، فرشید مقدم‌سلیمی با موضوع چگونه شهروند شهر دیگر باشیم؟ و امیر رئیسیان با موضوع آیا اتوبان‌ها بی‌طرفند؟ سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۲تا ۱۴ در دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سالن ناصرخسرو       برگزار می‌شود.