دار زدن لباس عروس در اعتراض به قانون تجاوز در لبنان

دار زدن لباس عروس در اعتراض به قانون تجاوز در لبنان

فعالان اجتماعی لبنان با آویختن لباس‌های عروس از نخل‌های کنار ساحل بیروت کمپینی علیه قانون فعلی لبنان که متجاوزان جنسی را در صورت ازدواج با قربانی مجازات نمی‌کند، به راه انداخته‌اند.

در این حرکت اعتراضی معترضان حدود ۳۰ لباس عروس در پیاده‌روی کنار ساحل در بیروت آویخته شده است تا نظر مردم را به خود جلب کنند. معترضان به قانون فعلی در تلاشند تا پارلمان لبنان را متقاعد کنند که در جلسه ماه آینده خود قانون فعلی را برچیند.

وزیر زنان این کشور هم این قانون را متعلق به «عصر حجر» دانسته است. لایحه پیشنهادی برای برچیدن و اصلاح قانون که به ماده ۵۲۲ شهرت دارد، سال گذشته به پارلمان لبنان ارایه شد و ماه فوریه گذشته بررسی شد اما معترضان امیدوارند اعضای پارلمان این ماده را حذف کنند.

طراحی این حرکت هنری-اعتراضی در پاریس و توسط میریله هونین، هنرمند لبنانی صورت گرفته است. دسامبر گذشته هم گروهی از معترضان با لباس‌های عروسی که از باندهای پانسمان سفید دوخته بود حرکت اعتراضی مشابهی را ترتیب داده بودند.