تبدیل حکم شلاق کارگران معدن بافق به جزای نقدی

تبدیل حکم شلاق کارگران معدن بافق به جزای نقدی

محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران معدن سنگ آهن بافق اعلام کرده حکم شلاق این کارگران در دادگاه تجدیدنظر استان یزد لغو شده است.

به گفته او در حکم صادره بدوی، هفت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق برای هفت کارگر این معدن در نظر گرفته شده بود که در دادگاه تجدید نظر ۳۰ضربه شلاق به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد و مدت تعلیق حکم حبس هم به سه سال کاهش پیدا کرد.

فروغی همچنین گفته از نظر او در پرونده دلایلی مبنی بر محکومیت کارگران وجود نداشت، ولی به‌رغم این مساله، کاهش مدت تعلیق حکم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی است که اتفاق افتاده.

صدور حکم شلاق برای کارگران معترض در یک سال افزایش یافته است. خردادماه امسال احکام جزای نقدی و شلاق برای ۱۷ کارگر معترض معدن طلای آق‌دره به اجرا در آمد، کارگرانی که جز امنیت شغلی و حق آب و گل چیزی نمی‌خواستند.