شکایت ساکنان اشتوتگارت از شهردار به خاطر آلودگی هوا

شکایت ساکنان اشتوتگارت از شهردار به خاطر آلودگی هوا

شهر نکارتور در اشتوتگارت آلمان، یکی از آلوده‌ترین هواها را در سرتاسر آلمان دارد. یک روز جمعه، یالو، یکی از ساکنان این منطقه به خاطر احساس سوزش غیرعادی در گلو، آلودگی هوا را در اینترنت چک کرد و متوجه شد آن روز هوا ۶ برابر استاندارهای جهانی آلوده است. او و همسایه‌اش، پیتر اربن، تصمیم گرفتند از شهردار شکایت کنند.

این دو یک شکایت جنایی علیه شهردار شهر و استاندار ناحیه‌شان به پا کردند. آنها در این شکایت مقامات را به دو جرم متهم کردند: آسیب جسمانی منتهی به مرگ (به خاطر آلودگی هوا) و کمک نکردن.

موضوع به سرعت توجه رسانه‌های محلی را جلب کرد. اربن در این‌باره می‌گوید «ما می‌خواستیم بی‌تفاوتی بوروکراتیک موجود در مدیریت شهر را برجسته کنیم. ما به شدت نیازمند راهکارهای فعالانه در مبارزه با آلودگی هواییم. راهکارهای موجود جوابگو نیستند.»

اعتراض مردم اشتوتگارت به آلودگی هوا بیش از یک دهه سابقه دارد؛ از تظاهرات خیابانی گرفته تا شکایت‌های شخصی. مقامات شهری در رابطه با کاهش آلودگی اقداماتی انجام داده‌اند اما به نظر شهروندان کافی نیستند. تراکم جمعیت در اشتوتگارت بسیار بالاست و این یکی از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هوای این شهر است.