مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفته از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال مرگ ناشی از حوادث کار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۴ درصد افزایش داشته است.

به گفته مسعود قادی‌پاشا در ۱۰ماهه ابتدایی امسال ۳۰۳ تن در اثر حوادث ناشی از کار فوت و به پزشکی قانونی ارجاع داده شده‌اند که در این میان ۲۹۸ تن مرد و پنج تن زن بودند.

براساس قوانین موجود، حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند؛ حوادثی که در حین انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند. با بررسی آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است.

سال گذشته هزار و ۴۹۴ تن در حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با سال قبل از آن(۱۳۹۳) با آمار تلفات حوادث کار هزار و ۸۹۱ تن بود، ۲۱ درصد کاهش داشت.

طبق آخرین تحقیقات، کارگران آلمانی ۳۰ سال بعد از بازنشستگی همچنان امید به زندگی دارند، اما کارگران ایرانی شاغل در کارهای سخت و زیان آور معمولا حدود سه سال بعداز بازنشستگی به علت بیماری فوت می‌کنند. در حال حاضر، بیماری‌های شغلی منجر به فوت شش تا ۱۲ برابر حوادث ناشی از کار است.