بررسی نقش و کار روشنفکر در موسسه پرسش

بررسی نقش و کار روشنفکر در موسسه پرسش

موسسه مطالعاتی پرسش در ادامه پنجشنبه‌های پرسش نشست «نقش روشنفکر، کار روشنفکری» را برگزار می‌کند.

در این نشست احسان شریعتی با موضوع «از روشنفکری جهانگیر تا روشنفکران گونه‌گون»، فاطمه صادقی با موضوع «روشفنکران و جامعه غیرسیاسی» و مجید اخگر با موضوع «حرکت در میان مرزها: روشنفکری، خصوصیت، عمومیت» سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه پنجم اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موسسع پرسش واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شبنم، پلاک ۳ برگزار می‌شود.