انتقاد از نژادپرستی علمی امریکا در عین محدودیت برای افغان‌ها

انتقاد از نژادپرستی علمی امریکا در عین محدودیت برای افغان‌ها

 

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان گفته برخوردهای نژادپرستانه در عرصه ارتباطات علمی زیبنده جامعه دانشگاهی در دنیا نیست چرا که ارتباطات علمی بین کشورها باید فارغ از بحث‌های سیاسی باشد.

مجتبی صدیقی به ۱۱ هزار دانشجوی ایرانی در امریکا این اطمینان‌خاطر را داده که وزارت علوم آماده پذیرش و رفع مشکلات این دانشجویان است و آنها در صورت تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخل می‌توانند درخواست‌های خود را به این وزارتخانه ارسال کنند.

گفته‌های معاون وزیر در حالی است که ایران پیشتر با انگیزه «حفظ فرصت‌های شغلی برای ایرانیان» انتخاب رشته‌های فنی در مدارس ایران را برای افغانستانی‌ها محدود کرده است.

وزارت علوم ایران هم تحصیل دانشجویان غیرایرانی در برخی رشته‌ مانند فیزیک و صنایع هوایی و همچنین تحصیل در برخی شهرها را برای آنها ممنوع اعلام کرده است.