بررسی طرح دریافت «ودیعه ثبت‌نام» از کاندیداها

بررسی طرح دریافت «ودیعه ثبت‌نام» از کاندیداها

بر اساس طرحی که در دولت در حال بررسی است، کاندیداها در دوره‌های مختلف انتخابات باید مبلغی را به صورت ودیعه بپردازند که در صورت رأی نیاوردنشان، به خزانه واریز می‌شود.

بر اساس طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی در نهاد ریاست جمهوری است برای تعدیل و منطقی کردن هجومی که برای ثبت‌نام و اعلام کاندیداتوری در انتخابات‌هایی همچون مجلس صورت می‌گیرد پیشنهاد شده کاندیداها ملزم به ارائه مبلغی به عنوان «ودیعه ثبت‌نام» شوند و اگر بتوانند حدنصاب لازم آرا را به‌دست آورند، این ودیعه برگشت داده خواهد شد. در صورت رأی نیاوردنِ کاندیداها، «ودیعه ثبت‌نام» آنها به خزانه واریز خواهد شد.