بررسی حمل و نقل انسان‌محور با حضور معاون سابق ترافیک برلین

بررسی حمل و نقل انسان‌محور با حضور معاون سابق ترافیک برلین

معاون سابق ترافیک شهرداری برلین در نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، درباره تجربیات شهر برلین در زمینه برنامه‌ریزی حمل و نقل انسان‌محور سخنرانی می‌کند.

فریدمن کانست، در نشست «از برنامه‌ریزی حمل و نقل خودرومحور به سمت برنامه‌ریزی انسان‌محور» به مقایسه این دو نوع برنامه‌ریزی شهری می‌پردازد.

این نشست ساعت ۱۴ امروز (دوشنبه ۴ دی) برگزار در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در خیابان قدس برگزار می‌شود.