هیچ خانه سالمندان دولتی در کشور وجود ندارد

هیچ خانه سالمندان دولتی در کشور وجود ندارد

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی  گفته هیچ خانه سالمندان دولتی در کشور وجود ندارد و همه آسایشگاه‌های سالمندان کشور مربوط به بخش خصوصی و خیریه‌ها است.

حسین نحوی‌نژاد گفته این سازمان در نظر دارد تا همین ظرفیت فعلی خانه‌های سالمندان را نیز کاهش دهد چراکه با افزایش ظرفیت خانه سالمندان درخواست مردم به فرستادن سالمندان به این خانه‌ها افزایش می‌یابد و به جای آن سازمان بهزیستی قصد دارد مراکز روزانه نگهداری از سالمندان را فعال کند.

او همچنین گفته حدود ۱۰ هزار سالمند مجهول الهویه در کشور وجود دارد که عمدتا از سوی خانواده‌های خود طرد شده‌اند.

در حال حاضر ۸.۵ درصد از افراد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲۵ درصد خواهید رسید. هم اکنون جمعیت سالمندان در کشور بالغ بر ۶.۵ میلیون نفر می‌شود و خانه‌های سالمندان در سراسر کشور ظرفیت پذیرش فقط ۱۵ هزار سالمند را دارند.