هشدار درباره وضعیت اسفبار غبار نمکی در اطراف دریاچه ارومیه

هشدار درباره وضعیت اسفبار غبار نمکی در اطراف دریاچه ارومیه

 

به گفته عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه، وضعیت غبار نمکی در اطراف دریاچه ارومیه «اسفبار» است. مسعود تجریشی گفته مطالعه بر روی کودکان روستاهای اطراف دریاچه نشان داد «درصد قابل توجهی از این کودکان دچار مشکل ریه» شده‌اند.

تجریشی با اشاره به مطالعات تطبیقی درباره خشک‌شدن دریاچه «آرال» در قزاقستان هشدار داده امکان بروز کم‌خونی، سرطان ریه و بیماری‌های گوارشی و پوستی در چند نسل وجود دارد. همچنین استفاده از سم در زمین‌های کشاورزی بالادست دریاچه ارومیه باعث سمی‌تر شدن غبار ناشی از این دریاچه می‌شود. به دلیل انعکاس برگشتی سطح خشک دریاچه، اشعه فرابنفش هم در این منطقه ۲ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که می‌تواند باعث سرطان پوست و بیماری‌های چشمی شود.

یکی از شعارهای دولت حسن روحانی رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه بود. ساخت بیش از حد سد روی رودخانه‌های آبریز دریاچه و کشاورزی سنتی و چاه‌های عمیق دلایل اصلی خشک‌شدن دریاچه ارومیه است.

ایران با بحران آب مواجه است و بارندگی‌ها هر سال کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. ایران همچنین در صدر میزان برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی در دنیا است. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ۸۵ درصد از منابع آبی کشور استفاده شده است.