لزوم اجازه استفاده از مواد در گرمخانه‌ها

لزوم اجازه استفاده از مواد در گرمخانه‌ها

یک پژوهشگر حوزه بی‌خانمان‌ها و حاشیه‌نشینی می‌گوید: برای معتادان بی‌خانمان مصرف مواد از هرچیزی مهم‌تر است بنابراین برای ادامه مصرف مواد از دست ماموران فرار می‌کنند و به گرمخانه‌ها هم نمی‌روند.زیرا می دانند در گرمخانه‌ها اجازه مصرف مواد ندارند.

داریوش محمدی‌مجد با اشاره به اینکه بیشتر از ۹۰ درصد بی‌خانمان‌های تهران معتادند، گفته: برخی از معتادان نمی‌دانند که دراثر مصرف بیشتر مواد دمای بدنشان پایین آمده و جانشان را از دست می‌دهند.

این جامعه‌شناس پیشنهاد کرده در این روزهای سرد مصرف مواد در گرمخانه‌ها آزاد شود تا این افراد از رفتن به گرمخانه اجتناب نکنند. به گفته او گرمخانه‌ها اتاق سیگار دارند اما باید اتاق مواد هم در آنها ایجاد شود.

به اعتقاد او اگر به دنبال درمان واقعی و بازگشت آنها به جامعه‌ایم این اعتمادسازی خواهد بود و در ادامه با فعالسازی نهادهای مردمی و تخصصی می‌توان وارد فرایند درمان همه‌جانبه‌ی این افراد شد.