پاهای سرمازده بی‌خانمان همدانی قطع می‌شوند

پاهای سرمازده بی‌خانمان همدانی قطع می‌شوند

پاهای فرد بی‌خانمانی که چند شب قبل و در اوج سرما، توسط نیروهای اورژانس فوریت‌های پزشکی شناسایی و به گرم‌خانه همدان تحویل داده شد، دچار مصدومیت شده و بر اساس نظر پزشک، باید قطع شود.

پس از اینکه این فرد یک‌روز در گرم‌خانه می‌ماند، او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و پزشک تشخیص می‌دهد پاهای او باید قطع شود چرا که شدت نفوذ سرما ممکن است به سایر بافت‌های بدن نیز آسیب زده و به مرگ منجر شود.

کامران حمزه، دادستان همدان گفته در پرونده این فرد زمان دقیق ورود به گرم‌خانه و بیمارستان قید شده و در صورتی‌که هر یک از ارگان‌ها و دستگاه‌های استان در انتقال او به بیمارستان قصور داشته باشند، دادستانی استان احقاق حق می‌کند.

تعداد افراد بی‌خانمان در ایران به صورت دقیق مشخص نیست اما بر اساس برخی آمارها فقط در شهر تهران بیش از ۱۵ هزار فرد بی‌خانمان وجود دارد.