بررسی عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا در دانشگاه تهران

بررسی عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها به اروپا در دانشگاه تهران

عوامل اجتماعی مهاجرت توده‌ای افغانستانی‌ها به اروپا در سال ۲۰۱۵ روز یکشنبه ۲۱ آذر از ساعت ۱۳ تا ‍۱۶ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بررسی می‌شود.

در این نشست دکتر محمدجلال عباسی شوازی، دکتر جعفر حق‌پناه، مهدی عارفی، غلامرضا رسولی و جعفر واعظی سخنرانی می‌کنند.