گرمایش زمین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۲۲ میلیون نفر را به فقر مطلق خواهد کشاند

گرمایش زمین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۲۲ میلیون نفر را به فقر مطلق خواهد کشاند

بر اساس گزارش جدید سازمان ملل تا ۱۴ سال آینده بیش از ۱۲۲ میلیون نفر در اقصی نقاط جهان به دلیل اثرات گرمایش زمین بر کشاورزان خرده‌پا به شمار افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند اضافه خواهند شد. بنا بر این گزارش کشاورزان خرده‌پای آفریقایی در زمره گروه‌هایی هستند که بیشترین لطمه را در نتیجه گرمایش زمین در طول دهه آینده خواهند دید و امکان کشاورزی را از دست خواهند داد. گزارش جدید مرکز آب و غذای سازمان ملل هشدار داده است که با گسترش و سرعت گرفتن اثرات گرمایش زمین بخش کشاورزی و امنیت غذایی در جزیره‌های کوچک و نقاط خشک زمین به وضعیتی فاجعه بار خواهد رسید. رییس برنامه جهانی غذا در این زمینه گفته است:‌ “گرمایش زمین وضعیت زیستی کره زمین را به خطر انداخته است. بیش از ۸۰٪ فقرای جهان در نقاطی از کره زمین زندگی می‌کنند که در معرض فجایع و فرسایش زیست محیطی هستند. گرمایش زمین صبر نمی‌کند. ما هم نباید فرصت را از دست دهیم.“

این گزارش خواهان گسترش و توسعه تکنولوژی‌های جدید کشاورزی در مناطق فقیر جهان شده است. از جمله این تکنولوژی‌ها استفاده از بذرهای تغییر یافته ژنتیکی است که میتوانند در شرایط گرمتر و با آب کمتر رشد کنند.