دستکاری نتایج امتحان ورودی در ژاپن برای نپذیرفتن زنان

دستکاری نتایج امتحان ورودی در ژاپن برای نپذیرفتن زنان

یک دانشگاه برجسته پزشکی در ژاپن چند روز پیش اعلام کرد که مسئولانش به طور عمد نمره‌های امتحان ورودی دانشگاه را دستکاری می‌کرده‌اند تا رقم پذیرش زنان در دانشگاه را محدود کنند. این اعتراف نشان می‌دهد که چرا نسبت قبولی‌های زنان نسبت به مردان در این دانشگاه و احتمالا دانشگاه‌های دیگر پزشکی در ژاپن نابرابر بوده است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی تیم تحقیقاتی بیرون دانشگاه تایید کرد که مسئولان این دانشکده به طور مداوم نمرات همه متقاضیان مونث را کم می‌کرده‌اند. در سال گذشته از میان متقاضیان ۸.۸ درصد مرد و تنها ۲.۹ زن پذیرفته شدند.

علاوه بر رویه‌های تبعیض‌آمیز استخدامی، دستمزد نابرابر، آزار جنسی و نبود مرخصی‌های کافی مربوط به بارداری و عادت ماهانه از موانع برسر راه اشتغال زنان است.