نمایش فیلم «این سه زن» در موسسه رخداد تازه

نمایش فیلم «این سه زن» در موسسه رخداد تازه

فیلم «این سه زن» ساختهٔ مصطفی امامی یکشنبه ۱۰ مرداد در موسسه رخداد تازه اندیشه به نمایش در می آید. این نخستین نشست از سلسله نشست‌هایی تحت عنوان «زن و شهر» است که در آن رابطهٔ زن و شهر از منظر تحولات گفتمان‌های شهری و جایگاه زن در این گفتمان‌ها بررسی خواهد شد. در کنار آن و در جهت تبیین روابط بین جنسیت، قدرت و فضا، اشکال حضور زن در شهر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سه زن در یک خانهٔ قدیمی با یک غاز و یک سگ زندگی می‌کنند. بزرگان این خانه که همه از حرمت خاصی نزد مردم برخوردار بودند، یا از آن‌جا کوچ کرده به جاهای دیگر رفته‌اند و یا مرده‌اند. این سه زن میراث‌دار آن‌ها شده‌اند و کاری از دست آن‌ها برای ساختن و یا مرمت‌کردن این خانه بر نمی‌آید، آنها منتظر مرگ خود و این خانه نشسته‌اند..

فیلم «سه زن» ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۰ مرداد در موسسه رخداد تازه اندیشه واقع در خیابان ولیعصر، نبش خیابان فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، پلاک ۵، واحد ۱۵ به نمایش در می‌آید.