نظام مهندسی: برج سلمان مشهد ناظر و مجوز بهره‌برداری نداشت

نظام مهندسی: برج سلمان مشهد ناظر و مجوز بهره‌برداری نداشت

فرامرز ذوقی، معاون فنی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، می‌گوید برج سلمان مشهد، که یکشنبه دچار آتش‌سوزی شد، مهندس ناظر و مجوز بهره‌برداری نداشته است.

ذوقی گفت از سال ۱۳۸۲ که پروانه ساخت این برج صادر شد مهندس ناظری برای آن اعلام نشده است. به گفته این مقام نظام مهندسی نمای برج سلمان برخلاف مقررات کامپوزیت ضدحریق نبوده و سیستم اعلام و اطفای حریق آن هم درست عمل نکرده است.

معان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: «هم اکنون ۵۵۰ ساختمان مرتفع در مشهد مجوز رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی را از سازمان نظام مهندسی اخذ کرده‌اند و برآورد می‌شود که به همین تعداد ساختمان مرتفع در مشهد، مجوزهای ایمنی و حفاظتی را نداشته باشند.»