معاون اول صندوق بین‌المللی پول به تهران آمد

معاون اول صندوق بین‌المللی پول به تهران آمد

هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ریاست دیوید لیپتون، معاون اول این صندوق، به تهران آمده است.

روابط عمومی بانک مرکزی ایران همچنین از سخنرانی لیپتون روز سه‌شنبه در بانک مرکزی با موضوع « ایران در مسیر دستیابی به جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی» در جمع اقتصاددانان و  ملاقات این هیئت با برخی کارشناسان امور اقتصادی، بانکداران و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی خبر داده است.

صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادهای اصلی مبلغ بنیادگرایی بازار در جهان است و پنج سال پیش احمدی نژاد را برای قطع یارانه‌ها ستایش کرده بود.