تنها پنج درصد از فاضلاب کشور تصفیه می‌شود

تنها پنج درصد از فاضلاب کشور تصفیه می‌شود

قائم مقام وزارت نیرو گفته «۲۷/۵ میلیارد متر مکعب فاضلاب در  کشور بدون استفاده رها شده و تنها ۱/۵ میلیاردمترمکعب تصفیه می‌شود». ستار محمودی هم‌چنین گفته است میزان فاضلاب تصفیه شده باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۵ میلیارد مترمکعب برسد. امری که تحقق آن در چند ماه باقیمانده از زمان اجرای برنامه پنجم توسعه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. از زمان پایان جنگ تاکنون، وزارت نیرو با خرج هزینه‌هایی گزاف، دست به احداث صدها سد زده که اثرات مخرب زیست‌محیطی و اجتماعی آنها بارها مورد هشدار مخالفان قرار گرفته است. پس از اجرای پنج برنامه توسعه توسط دولت‌های مختلف، توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها صرفا در حدی بوده که قادر به تصفیه ۵ درصد از فاضلاب است.

از ۲۹ میلیارد متر مکعب فاضلابی که سالانه تولید می‌شود، تنها ۲ میلیارد مترمکعب به مصرف خانگی مربوط می‌شود. این در حالی‌ست که سیاست‌های اعمال شده در زمینه آب بیشترین تمرکز خود را بر مصرف خانگی قرار داده و از شیوه‌هایی مانند گران کردن قیمت آب مصرفی برای حل معضل کم‌آبی استفاده می کنند. تبلیغات تلویزیونی نیز بیشترین تمرکز خود را بر الگوی مصرف مردم قرار داده و از نحوه مصرف آب در حوزه صنعت و کشاورزی کمتر سخن گفته می‌شود.

تصفیه پساب‌های خطرناک نیز هنوز با اما و اگرهای فراوانی روبروست. برای نمونه هشت درصد از بیمارستان‌های تهران فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و عملکرد تصفیه‌خانه ۳۴ درصد دیگر این بیمارستان‌ها نیز ناقص است. طرح اولیه لوله‌کشی شهر تهران نخستین‌بار در سال ۱۳۲۹ به اجرا درآمده و نخستین تصفیه‌خانه آن در سال ۱۳۳۴ آغاز به‌کار کرده است.