بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ۱۳۹۴ به ۱۰۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور می‌بایست ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد.

از آخرین آمار‌های منتشر شده می‌توان به بدهی ٩۴هزارمیلیاردتومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ٩٠هزارمیلیاردتومانی دولت به تامین‌اجتماعی و زیان ٢۵هزارمیلیاردتومانی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که زندگی کارگران و بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده است.