توماس پیکتی و جوزف استیگلیتز به عنوان مشاوران جرمی کوربین انتخاب شدند

توماس پیکتی و جوزف استیگلیتز به عنوان مشاوران جرمی کوربین انتخاب شدند

توماس پیکتی نویسنده کتاب معروف “سرمایه در قرن بیست و یکم” و جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد به عنوان مشاوران جرمی کوربین رهبر جدید چپ‌گرای حزب کارگر انگلستان انتخاب شدند. 
 
جرمی کوربین به تازگی به عنوان رهبر حزب کارگر انگلستان انتخاب شده است. او وعده دمکراتیزه‌کردن حزب کارگر، مبارزه با ریاضت اقتصادی، و افزایش مالیات ثرتمندان را داده است. انتخاب جرمی کوربین و سیاست‌های چپ‌گرایانه اش موجی از نگرانی را میان بنگاه‌های پرقدرت اقتصادی انگلستان به دنبال داشته است.