منو
فضای سبز تهران در دوران جنگ

درختان خشک تهران

معضلات زیست‌محیطی مختص امروز تهران نیست. در این نامه که در روزنامه جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۵ چاپ شده، صحبت از بی توجهی شهرداری در آبیاری درختان تهران به میان می‌آید. در سال‌های اخیر شهرداری خود به بهانه‌های مختلف درخت‌های بعضاً کهنسال تهران را قطع کرده، امری که اعتراض کسترده فعالان محیط زیستی را به همراه داشته است.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page