آرشیو یادداشت‌های

بهرنگ صدیقی

زبان مردم در برابر زبان دولت و بازار

زبان مردم در برابر زبان دولت و بازار

جامعه‌شناسی در کنار مردم می ایستد، با آنها تعامل دارد و از منظر و مرآی آنها مسائل و معضلات جامعه و در واقع مشکلات آنها را می‌بیند و می‌کوشد با زبانی قابل فهم برای مردم، مطالبات آنها را از دولت و بازار مطرح کند. این رویکرد تازه‌ای به جامعه‌شناسی است که با رهیافت‌های...
مردمان میدان، نوارهایی که هم پا داشتند هم هدف

مردمان میدان، نوارهایی که هم پا داشتند هم هدف

اما این مردمان کیستند؟ چه چیزی اینان را چنین عظیم به گردهم‌آییِ خیابانی کشانده؟ چه در سر داشتند؟ ازهاری و بسیاری دیگر می‌گفتند این‌ مردمان به‌کل وجود خارجی ندارند، سر و صداهایی هم که می‌‌آید صدای نوار است آقا نوار[۱]. برخی دیگر آنان را عده‌ای کمونیست یا مرتجع...
حیات فکری اوجالان

حیات فکری اوجالان

توصیف حیات فکری اوجالان هم همچون بسیاری شخصیت‌های نظیر او آمیخته‌ای است از افسانه و واقعیت. آثاری که او تاکنون نوشته به روایتی ۱۰۰ جلد و به روایتی ۵۰۰ جلد است. کتاب‌هایی که در دوران زندان خوانده نیز همین‌طور. گفته‌اند در این سال‌های زندان ۳۵۰۰ جلد کتاب خوانده است، و...
هیولای کنترل

هیولای کنترل

در چند سال اخیر با توجه به رشد و توسعۀ زیربنای فناوری در جهان، شاهد آن هستیم که سیستم‌های کنترل و شنود پیشرفت کرده است. از نظر شما کدام وجه از این بحث است که اهمیت دارد؟ نکته‌ای که در این بحث بیش از همه اهمیت دارد آشکارشدن وجود این سیستم‌های کنترلی است. تا پیش از این...
سیاست مردمی و انتخابات

سیاست مردمی و انتخابات

۱ دوستان، سروران، آخه ای بابا! سیاست مردمی که جمع شدن مردم در خیابان نیست. سیاست مردمی در گام نخست با نفی آغاز می‌شود نه با ایجاب، و البته که انتخاب کرداری ایجابی است. و البته‌تر که هر نفی‌ای هم‌زمان ایجاب هم هست و هر ایجابی هم‌زمان نفی، اما این نفی و ایجاب کجا و آن...