skip to Main Content
مصاحبه با بامداد و یارا از گروه پلاک
ما واقعی هستیم، بدون سانسور
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
گروه پلاك خود را از ديگر گروه‌های رپ فارسي متفاوت مي‌دانند. به گفته خودشان بی‌سانسور، خلاق و غيركليشه‌ای بودن مشخصه آنهاست. در گفتگو با يارا و بامداد، دو عضو اين گروه تلاش شده نگاه و آثار پلاك را بیشتر بشناسيم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗