آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گرانفروشی

مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

۲ مرداد ۱۳۵۸:‌ روزنامه اطلاعات از تشدید برخورد با گرانفروشان خبر داده است. به گزارش این روزنامه دادگاه‌های انقلابی شرع گرانفروشان را محاکمه کرده و تکرار گرانفروشی به عنوان عملی ضدانقلابی در نظر گرفته می‌شود. پیشتر و در اواخر حکومت شاه هم حکومت تلاش کرد مساله گرانی را...
تنبیه گرانفروشان

تنبیه گرانفروشان

درگیری با گرانفروشی و گرانفروشان در تمام بخش‌های تاریخ معاصر ایران قابل ردیابی است. از جنبش مشروطه یا دوران پهلوی و سپس جمهوری اسلامی دولت برنامه‌های مختلفی برای برخورد با گرانفروشی و تنبیه گرانفروشان داشته است.  علاء‌الدوله والی تهران در روز‌های پیش از انقلاب مشروطه...