مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

مرداد ۱۳۵۸:‌ گرانفروشان ضدانقلاب شدند

۲ مرداد ۱۳۵۸:‌ روزنامه اطلاعات از تشدید برخورد با گرانفروشان خبر داده است. به گزارش این روزنامه دادگاه‌های انقلابی شرع گرانفروشان را محاکمه کرده و تکرار گرانفروشی به عنوان عملی ضدانقلابی در نظر گرفته می‌شود.

پیشتر و در اواخر حکومت شاه هم حکومت تلاش کرد مساله گرانی را به آز و طمع کاسبان محدود کند. به همین منظور حزب رستاخیز گشت‌های برخورد با گرانفروشی راه‌اندازی کرد که منجر به برخوردهای قضایی می‌شد.