اسفند ۷۰: آغاز عملیات ساخت سد کرخه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کرخه

تعداد مطالب: 3

کرخه بوی گازوئیل گرفت

کرخه بوی گازوئیل گرفت

 گازوئیل ٥٠ کیلومتر از رودخانه کرخه را آلوده کرد. یک بی‌احتیاطی باعث شکسته شدن خط انتقال گازوئیل در نزدیکی مرز دو استان لرستان و خوزستان شد و آلودگی نفتی را به واسطه رودخانه زال وارد کرخه کرد.