انتقاد غسالان از صدور حکم تنبیهی برای کار در غسالخانه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کرامت انسانی

تعداد مطالب: 2

کولبری، برده‌داری نوین

کولبری، برده‌داری نوین

کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزش‌های انسانی همخوانی ندارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی‌توان به‌عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت بلکه این کار نوعی برده‌داری نوین است.