skip to Main Content
درخواست سازمان برنامه و بودجه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برنامه‌ی پنج‌ساله بدهید، پول می‌دهیم
۸ مرداد ۱۳۹۶
سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جاری و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای تجهیز ۱۰۰ کتابخانه در حاشیه‌ی شهرها اختصاص داده است. واعظ مهدوی، معاون آموزش این سازمان می‌گوید اگر کانون پرورش فکری برنامه‌ی پنج‌ساله بدهد که بدانیم به چه چیزهایی احتیاج دارند، می‌توانیم با شرکت‌های خودروسازی هم مذاکره کنیم تا ماشین‌های ویژه‌ای را طراحی کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗