جان‌باختن یک معلم در کانکس مدرسه روستایی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کانون صنفی معلمان

تعداد مطالب: 2

معلمی که جان می‌دهد و معلمی که نان می‌دهد

معلمی که جان می‌دهد و معلمی که نان می‌دهد

آن‌هایی که مدرسه را تجربه نکرده‌اند تا بتوانند از معلم فداکاری که نان قسمت می‌کند الگو بگیرند و کودکانی که اگر سقفی و دیواری برای پناهگاه داشته باشند، در هنگام فروریختنش هیچ معلمی برای کمک به آنها نخواهد شتافت. چه کسی آن‌ها را می‌بیند؟