skip to Main Content
انتقاد مسوولان مجمع تشخيص مصلحت، بهزيستی و سازمان‌های مردم‌نهاد از ناموفق‌بودن درمان اجباری اعتياد
۸۷۲ میلیارد تومان هزینه برای موفقیت ۳درصدی
۲۳ دی ۱۳۹۸
تاكنون ۷۷ هزار معتاد خيابانی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند و احتمال بازگشت اين افراد به مصرف موادمخدر، ۹۷ درصد است به اين معنا كه فقط ۳ درصد اين افراد، پاک می‌مانند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗