skip to Main Content
اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

محمد مالجو در نشست «کار و کارگر در ایران و بررسی مسائل رفاهی کارگران» به وضعیت فعلی طبقه کارگر در ایران پرداخته است. نسخه کامل متن سخنرانی وی که پیش از این همراه با «تعدیلاتی» در روزنامه شرق منتشر شده بود، پیش روی شماست.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗