گزارش تصویری از مراسمِ برکین الوان در ترکیه، سال ۲۰۱۴

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

پلیس ضد شورش

تعداد مطالب: 1