مرگ کارگر پالایشگاه و فرسودگی سرویس‌ها

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

پالایشگاه آبادان

تعداد مطالب: 1