skip to Main Content
واکاوی شایعه دست داشتن کارگران در حوادث نفتی
اتهام‌زنی به قربانیان
۲۱ مرداد ۱۳۹۵
شایعه‌ای که بعد از وقوع یازده حادثه پی‌درپی در زیرمجموعه صنعت نفت از آدم‌‌ها شنیده می‌شود درباره کارگران نفتی است. می‌گویند چون حقوق کارگران پایین است و با تاخیر پرداخت می‌شود، آنها دست به کار «اقدام مستقیم» شده‌اند و می‌خواهند از مدیرانی که چند برابر آنها حقوق می‌گیرند انتقام کشی کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗