بدون خشک‌کردن هورالعظیم هم می‌شد نفت استخراج کرد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

هورالعظیم

تعداد مطالب: 5

نفت، هورالعظیم را قبض روح کرد

نفت، هورالعظیم را قبض روح کرد

هورالعظیم یکی از مهم ترین تالاب های خاورمیانه و بازمانده تالاب های بین النهرین، با شروع حفاری واکتشاف نفت در میادین نفتی آزدگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و ... و احداث تأسیسات نفتی و ایجاد راه های ارتباطی هورالعظیم توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به چندین قسمت از هم جدا شده وخشک تبدیل کرده است.
گرد و غبار سوء‌مدیریت بر چهره اهواز

گرد و غبار سوء‌مدیریت بر چهره اهواز

خوزستان اين روزها درگير بلايي طبيعي است. بلايي که اين بار طبيعت نه به‌تنهايي بلکه به‌واسطه سوء‌مديريت انسان‌ها بر سر 4 ميليون و 800 هزار خوزستاني نازل کرده است. طي ده سال گذشته با گرم شدن هوا، گرد و غبار نيز در قالب ميهماني ناخوانده خود را به فضاي خوزستان مي‌رساند و نفس‌هاي مردم اين استان را به شماره مي‌اندازد. اما اين بار کمبود بارش‌ها در پاييز و زمستان سبب شد تا گرد وغبار چند ماهي زودتر ميهمان خوزستاني‌ها شود. گرد و غباري که دليل پديد آمدن آن با وجود آثار سهمگيني که بر زندگي مردم داشته است مدام بين منابع خارجي و داخلي دست به دست مي‌شود.