آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

هنر انتقادی

جدایی ناظر از عامل

جدایی ناظر از عامل

همه ما شنیده‌ایم که می‌گویند هنر سیاسی‌ست ولی معمولا کمتر به چگونگی رابطه هنر و سیاست پرداخته می‌شود. آیا هنر وسیله‌ای است برای بیان یک مسئله سیاسی‌؟ اگر بله، آن مسئله سیاسی چیست که نمی‌توان به طریقه دیگر، همچون یک مقاله، مطالبه، شعار و یا عکس‌خبری بیانش کرد؟ سرود...
شرایط حساس کنونی ما

شرایط حساس کنونی ما

مجله ی آرت فروم به مناسبت سالگرد پنجاهمین سال انتشارش مقاله‌ای از هال فاستر با عنوان «وضعیت بحرانی/انتقادی» و سوتیتر «نقادی ما گذشته و حال» منتشر کرد. صفت انتقادی که نویسنده آن را برای توضیح کلمه وضعیت به کار می برد هم به بعد پزشکی و هم به بعد فلسفی این ترم ارجاع دارد...