skip to Main Content
چند روایت از ویرانی و ترمیم
مقاومت پنهان ماندن است
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
سفرنامه آهن‌قراضه‌ها، برگرفته از روزشماری است که روبرت کلایوِر، نمایشگاه‌گردان رویدادی به نام «مرزها»، در کتابچه‌ای با همین عنوان منتشر کرده است. این نمایشگاه به هنر معاصر عراق و فلسطین اختصاص داشته، کشورهایی که مردمانش درگیر سیطره دیرپای نظامیان بر وضعیت زندگی‌شان بوده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗