skip to Main Content
امتناع از پیوند کبد در ایران و مرگ کودک سوری در ترکیه
جان مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد
۱۵ دی ۱۳۹۵
«هرکس به جان ارزد» در دو کشور ایران و ترکیه به درمان نمی‌ارزند. در اولی بیماری را به علت «شائبه افغانستانی بودن» عمل نکرده‌اند و در دومی یک کودک سوری به دلیل نداشتن مدارک شناسایی از طرف بیمارستان‌های آنتالیا پذیرفته نشد و همین موضوع باعث مرگ او شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗