skip to Main Content
نقدی بر روایت زهرا عبدی از زندگی غربت‌ها در رمان «ناتمامی»
دیگری‌سازی به مدد قصه‌پردازی
۱ آبان ۱۳۹۶
رمان «ناتمامی» به قلم زهرا عبدی دومین رمان چاپ شده از این نویسنده جوان است. زهرا عبدی در این رمان تلاش می‌کند تا تصویری از «غربتی‌ها»، محله‌شان، زندگیشان و خلق و خوی‌شان ارائه کند و برای اینکار کوهی از جزییات را کنار هم می‌چیند. اما الفاظ، روحیات، مراودات و حتی چند نکته‌ای که از زندگی و معیشت غربت‌ها گفته شده‌است اشتباه‌اند و به خواننده کوچک‌ترین اطلاعات درستی در مورد این گروه نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗